Aplikace BOZPonline.cz je Vaše komfortní řešení v oblasti BOZP pro hodnocení rizik, trvale dostupné, rychlé, bezpečné!

Pokud jste navštívili naše stránky a hledáte vhodný nástroj pro hodnocení pracovních rizik, jste na správném místě.

Nabízíme Vám přístup do on-line aplikace hodnocení rizik, která je nástrojem pro tuto základní povinnost zaměstnavatelů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Součástí základní aplikace je i hodnocení rizik několika vzorových profesí, která můžete přijmout a dále upravovat. Seznamte se s naší online aplikací podrobněji zde: Hodnocení rizik BOZP.

Současně Vám dále nabízíme:

  • odbornou technickou a administrativní pomoc při převodu dat z aktuálního systému hodnocení rizik do naší online aplikace,
  • možnost odborného proškolení pro efektivní využívání online aplikace hodnocení rizik,
  • samotné zhodnocení rizik BOZP odborně způsobilou osobou v prevenci rizik (dle Zákona č. 309/2006 Sb.) na Vašich pracovištích,
  • poskytování komplexních služeb v oblasti BOZP a PO včetně revizní činnosti a poradenství,
  • zákaznickou podporu.

Seznamte se blíže s našimi službami zde: Naše služby.

Přihlášení do aplikace BOZP
Kontakt
BOZPonline.cz
Telefon: +420 725 505 120
+420 602 654 853
E-mail: info@bozponline.cz
IČO: 01717952
Blíží se čas vypršení platnosti stránky

Platnost vyprší za sekund.

Pro prodloužení platnosti stránky pohněte kurzorem myši